“Двореца” – място за творчество, културен и конгресен туризъм.  

 “Двореца” е държавен културен институт създаден от Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на културата. Предмет на неговата дейност е  опазване на наметниците на културата, тяхното съхранение и развитие. Основните цели и задачи  на института са възстановяване и обогатяване на културно-историческите обекти и природното  богатство, създаване и разпространение на културни ценности, развитие на културния и  познавателен туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство.

В “Двореца” –  Балчик съществуват традиции за културни изяви. Обстановката предлага възможности за  провеждане значими национални и международни фестивали, конкурси на млади таланти,  изложби, пленери на художници и скулптори, реализация на малки театрални форми, заснемане  на филми и клипове и др.

Привличането на хората на културата и изкуството и предоставянето  на условия за творчество спомага за нарастване популярността на обекта. Културните изяви в съчетание с романтичната обстановка доставят естетическа наслада у посетителя и оставят в него траен спомен от срещата с прекрасното.