Допълнителни дейности

 

Настоящите промени в профила на съвременния турист и неговите комплексни предпочитания и изисквания,  желанието за достъп до различни дейности на едно и също място и по едно и също време, налагат дворцовия комплекс като една от най- значимите дестинации сега и в бъдеще, защото тя предоставя много и богати възможности за култура и туризъм.

Държавен културен институт „Двореца“, освен основните си функции и задачи, организира и осъществява културни дейности и прояви, експозиционна, популяризаторска и издателска дейност и извършва и допълнителни дейности, свързани с основните.

Сред допълнителните дейности са развитие на културен и конгресен туризъм, организиране и провеждане на сватба в Двореца  и други специални събития.