Обществени поръчки, възлагани с процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие 

Показване на № 
Заглавие на статията Дата
1 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции. Петък, 20 Март 2020г.
2 Решение за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции. Четвъртък, 27 Февруари 2020г.
3 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“ - 2020 Четвъртък, 19 Декември 2019г.
4 прекратена! Възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“ Четвъртък, 24 Октомври 2019г.
5 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА 1/ЕДИН/ ЛЕК АВТОМОБИЛ И 1/ЕДНО/ЛЕКОТОВАРНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДКИ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА“ ОБОСОБЕНА ПО ПОЗИЦИИ“ Вторник, 08 Октомври 2019г.
6 Възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик" Сряда, 17 Юли 2019г.
7 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“ за срок от три години“ Петък, 28 Юни 2019г.
8 Обявление за възложена поръчка по процедура с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ И КЦ "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 (пет) години" Петък, 12 Април 2019г.
9 Решение за прекратяване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години Понеделник, 01 Април 2019г.
10 Решение за откриване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години Сряда, 13 Февруари 2019г.
11 Възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“ Вторник, 12 Февруари 2019г.
12 Решение за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“ Понеделник, 28 Януари 2019г.
13 Прекратяване на договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г. Четвъртък, 12 Октомври 2017г.
14 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г. Четвъртък, 12 Октомври 2017г.
15 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 19.09.2017 г. Вторник, 19 Септември 2017г.
16 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.08.2017 г. Вторник, 15 Август 2017г.
17 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 17.07.2017 г. Понеделник, 17 Юли 2017г.
18 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.06.2017 г. Четвъртък, 15 Юни 2017г.
19 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.05.2017 г. Понеделник, 15 Май 2017г.
20 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 21.04.2017 г. Петък, 21 Април 2017г.
21 Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.03.2017 г. Вторник, 14 Март 2017г.
22 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" - 14.02.2017г. Вторник, 14 Февруари 2017г.
23 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ" КЦ" Двореца" - 16.01.2017 г. Понеделник, 16 Януари 2017г.
24 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 16.12.2016 г. Петък, 16 Декември 2016г.
25 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.11.2016 г. Понеделник, 14 Ноември 2016г.
26 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца"- 11.10.2016 Вторник, 11 Октомври 2016г.
27 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" - 16.09.2016г. Петък, 16 Септември 2016г.
28 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" -16.08.2016. Вторник, 16 Август 2016г.
29 Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"- с дата 12.07.2016г. Вторник, 12 Юли 2016г.
30 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" Сряда, 15 Юни 2016г.
31 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Вторник, 17 Май 2016г.
32 Плащане по договор: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" Сряда, 13 Април 2016г.
33 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" Сряда, 16 Март 2016г.
34 Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 23.02.2016 г. Вторник, 23 Февруари 2016г.
35 Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 10.12.2015 г. Четвъртък, 10 Декември 2015г.
36 Становище за осъществяване на предварителен контрол Петък, 23 Януари 2015г.
37 Договор Сряда, 08 Октомври 2014г.
38 Уведомление за открита процедура по обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия Сряда, 17 Септември 2014г.
39 Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия Вторник, 16 Септември 2014г.