ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Показване на № 
Заглавие на статията Дата
1 Договор с предмет: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходими за нуждите на ДКИ "Културен център" Двореца" и обща техническа поддръжка" Петък, 01 Юли 2016г.
2 Протокол : "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" и обща техническа поддръжка" Сряда, 15 Юни 2016г.
3 "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ “КЦ” ДВореца" и обща техническа поддръжка Сряда, 01 Юни 2016г.
4 Приключване на договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" - 30.11.2016 г. Сряда, 30 Ноември 2016г.
5 Плащане по договор:"Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" - 30.11.2016 г. Сряда, 30 Ноември 2016г.
6 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ" Двореца" и тяхното обслужване" - 07.11.2016 г. Понеделник, 07 Ноември 2016г.
7 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ" Двореца" и тяхното обслужване" - 30.09.2016 Петък, 30 Септември 2016г.
8 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ "Двореца" и тяхното обслужване" - 16.09.2016. Петък, 16 Септември 2016г.
9 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" - 16.08.2016г. Вторник, 16 Август 2016г.
10 Плащане по договор: ” Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ”КЦ ” Двореца” и тяхното обслужване” Вторник, 12 Юли 2016г.
11 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, необходими за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" и тяхното обслужване" Четвъртък, 02 Юни 2016г.
12 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Вторник, 17 Май 2016г.
13 Договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ ''Двореца" Вторник, 05 Април 2016г.
14 Решение №ОП-11/07.03.2016г. Четвъртък, 31 Март 2016г.
15 Протокол: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Сряда, 23 Март 2016г.
16 Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ" Двореца" и тяхното обслужване Понеделник, 07 Март 2016г.
17 Приключване на договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна-Пушалня" Четвъртък, 14 Април 2016г.
18 Окончателно плащане по договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна - Пушалня" Четвъртък, 14 Април 2016г.
19 Авансово плащане по договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна - Пушалня" Четвъртък, 04 Февруари 2016г.
20 Договор с предмет: ''Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда ''Черната вълна-Пушалня'' Сряда, 06 Януари 2016г.
21 Протокол: "Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда Черната вълна-Пушалня", с идентификатор 02508.7.157.48 по КК на гр.Бачик и осигуряване на достъп до нея. Понеделник, 28 Декември 2015г.
22 Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сгради "Черна вълна - Пушалня" Понеделник, 14 Декември 2015г.
23 Приключване на договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ"Двореца" и осъществяване на контролно пропускателен режим - 7.10.2016 Петък, 07 Октомври 2016г.
24 Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ"Двореца" и осъществяване на контролно пропускателен режим - 07.10.2016 Петък, 07 Октомври 2016г.
25 Плащане по договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ КЦ"Двореца" и осигуряване на контролно пропускателен режим" - 10.09.2016 г. Понеделник, 12 Септември 2016г.
26 Плащане по договор:"Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана, на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращ се в имот 02508.7.157 по КККР на гр.Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим Петък, 12 Август 2016г.
27 Плащане по договор: “Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца”, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик Вторник, 12 Юли 2016г.
28 Плащане по договор с предмет: ''Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ''КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР гр.Балчик Четвъртък, 09 Юни 2016г.
29 Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КРР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен реж Вторник, 17 Май 2016г.
30 Плащане по договор: "Предоставяне на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на на ДКИ "КЦ"Двореца" Сряда, 13 Април 2016г.
31 Плащане по договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ КЦ "Двореца" Четвъртък, 10 Март 2016г.
32 Плащане по договор с предмет: " Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ" Двореца" Сряда, 10 Февруари 2016г.
33 Плащане по договор: ''Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ''Двореца'' Сряда, 27 Януари 2016г.
34 Плащане по договор: Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца” Вторник, 08 Декември 2015г.
35 Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на Балчик и осъществяване на контролно пропускателен рeжим Понеделник, 09 Ноември 2015г.
36 Договор с предмет: ”Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоражена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца” Четвъртък, 01 Октомври 2015г.
37 Протокол по: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради ... Четвъртък, 17 Септември 2015г.
38 Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим Вторник, 01 Септември 2015г.
39 Приключване на договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ'' Двореца" и тяхното обслужване" Сряда, 27 Април 2016г.
40 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ'' Двореца" и тяхното обслужване'' Сряда, 27 Април 2016г.
41 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Четвъртък, 31 Март 2016г.
42 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ''КЦ''Двореца" и тяхното обслужване" Понеделник, 08 Февруари 2016г.
43 Плащане по договор с предмет: ''Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ''Двореца'' и тяхното обслужване'' Сряда, 27 Януари 2016г.
44 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “ Двореца” и тяхното обслужване" Вторник, 08 Декември 2015г.
45 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещсват ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Понеделник, 09 Ноември 2015г.
46 Договор с предмет: “ Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “ Двореца” и тяхното обслужване” Петък, 02 Октомври 2015г.
47 РЕШЕНИЕ ОП №/31.08.2015 г. Петък, 25 Септември 2015г.
48 Протокол по: “Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване” Вторник, 15 Септември 2015г.
49 Приключване на договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца" - 10.09.2016 г. Понеделник, 12 Септември 2016г.
50 Плащане по договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца"- с дата 10.09.2016 г. Понеделник, 12 Септември 2016г.

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>