Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с предмет: "Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.08.2018г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с предмет: "Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.08.2018г.

Настоящата обява може да се види ТУК.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е под номер 9079671 на сайта на АОП.