Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик

Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА" - гр. Балчик

Настоящата обява може да се види ТУК.

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка е под номер 9082644/01.11.2018г. на сайта на АОП.

Пълната документация може да изтеглите ТУК.

Краен срок за получаване на оферти - 12.11.2018г. до 17:00ч.