Приключване на договор с предмет: Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавен културен институт "Културен център "Двореца"

Приключване на договор с предмет: Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавен културен институт "Културен център "Двореца"