ДокументиПрез  1998 г. Двореца в Балчик е деклариран като „архитектурно-парков комплекс“.   През 2002 г. е направено предложение за обявяване на „Архитектурно-парков комплекс Двореца“ като групов архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинското и парковото изкуство с категория „от национално значение“.   Със Заповед РД 09-128 от 18 април 2002 г. на Министъра на културата и съгласно Закона за паметниците на културата и музеите, Двореца е обявен за паметник на културата от национално значение.

  Предложение за обявяване  РД-09-128