Статут

Територията на бившата резиденция на румънската кралица Мария днес е със статут на културна ценност. 

През 1987 г. комплексът е деклариран за паметник на културата, като наименованието му е „Архитектурно-парков комплекс „Двореца”.

 През 2002 г. Архитектурно-парков комплекс „Двореца” е обявен за групов архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинското и парковото изкуство с категория „от национално значение”. Следните сгради в рамките на комплекса представляват единични недвижими културни ценности:

Вила „Тихото гнездо“ – архитектурен строителен паметник на културата с категория „национално значение“

Архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „местно значение“  представляват:

Римска лоджия /Нимфеум/

Параклис „Света Богородица“ /Стела Марис/

Кладенец „Гюмюш бунар

Вила „Сюита“

Вила „Принц Николай“

Архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „от ансамблово значение“ са вилите Арка  /Караулното/, Гостна, Моара,  Гутман, Избънда, Юзината и Шивалнята, както и Административните сгради на Културен център „Двореца" и „Ботаническа градина".

След влизането в сила на Закона за културното наследство през 2009 година, Архтектурно-парков комплекс „Двореца” е със статут на групова недвижима културна ценност.