Полезно

Тук ще откриете полезна туристическа информация.

Тези, които желаят просто да посетят обекта на културно-историческото наследство Архитектурно-парков комплекс „Двореца” могат да научат условията за това.

Освен чисто туристически обект обаче, „Двореца” представлява културен център, който извършва разностранна дейност, свързана с организирането на културни, научни, образователни и друг род прояви, за които е обезпечена необходимата материална база.

Комплексът разполага с леглова база от 100 легла в рамките на вилно селище „Двореца” ***. Разполагаме със зали, подходящо оборудвани за провеждането на конференции, срещи, семинари и др. събития.

А за тези, които желаят да се подкрепят и да повдигнат настроението си, комплексът предлага класни заведения за хранене и отлична колекция от вина в Queen’s winery house.